Kezdőlap

Pócza Jenő (Egyed, 1915. nov. 15.Bp., 1975. szept. 10.): fizikus, egyetemi tanár, a fizikai tudományok kandidátusa (1952). Matematika–fizika szakos tanári oklevelét Szegeden szerezte (1938). Ezután a szegedi tudományegy., valamint a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. tanársegédje, emellett 1940–1945 között a szegedi Apponyi Kollégium tanára. 1945–1949 között az Egyesült Izzó munkatársa. 1949-től 1959-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) tanszékvezető, majd a Fizikai Intézet ig.-h.-e. 1959-től haláláig az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetének főmunkatársa. 1952–57-ben az Oktatásügyi Min., 1957-60-ban az MTA Fizikai Főbizottságának tagja volt. Emellett az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkárh.-e, a Francia Fizikai Társaság t. tagja, a Thin Solid Films c. folyóirat szerk. bizottságának volt tagja. – Tudományos kutatásaiban kezdetben a vegyületek kristályszerkezetének röntgendiffrakciós meghatározásával foglalkozott Náray-Szabó István munkatársaként. Ezt követően (1945–48) részt vett Bay Zoltán vezetésével szekunder elektronsokszorozók kidolgozásában, elvi és gyakorlati vizsgálatában. Bay Z.-nal részt vett a Hold-radarkísérletekben. Alapítója és vezetője a bp.-i vékonyrétegfizikai iskolának, amely módszert dolgozott ki a vékonyrétegek kialakulásának elektronmikroszkópos ultranagy vákuumú vizsgálatára. Több szabadalmat és új gyártási eljárást dolgozott ki. Jelentős szerepe volt az anyagtudomány hazai meghonosításában és az elektronmikroszkópos szerkezetvizsgálat új módszereinek és azok gyakorlati alkalmazásának bevezetésében. Vezető szerepet játszott a hazai fizikusképzés megindításában és tantervének kidolgozásában. Számos ismeretterjesztő könyve és cikke, mintegy félszáz tudományos közleménye jelent meg. Munkásságát 1969-ben Akadémiai Díjjal, 1970-ben MTESZ-díjjal jutalmazták. – F. m. Radar (Bp., 1948); Elektronfizika (Faragó Péterrel, Bp., 1954); Kísérleti fizika (tankönyv, Baintner Gézával, Bp., 1957); Kísérleti fizika (Budó Ágostonnal, Bp., 1962, 1965); Thin Film Physics (Alexandria, 1974). – Irod. Barna P.: P. J. (Thin Solid Films, 1975); J. C. Anderson: P. J. (Physics Bulletin, 1975); P. J. (Vacuum, 1975).