Kezdőlap

Podhradszky János (Tordas, 1914. júl. 31.Bp., 1968. dec. 22.): fitopatológus, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1957). A bp.-i tudományegy.-en természetrajz–földrajz szakos tanári oklevelet szerzett (1938). 1938-tól Husz Béla mellett a Kertészeti Tanintézet növénykórtani tanszékén dolgozott. 1940-ben a Növényegészségügyi Intézetbe került; közben a kecskeméti növényegészségügyi körzet vezetője, 1944–47-ben katona, majd hadifogoly volt. 1947-től haláláig a Növényvédelmi Kutató Intézetben (illetve elődjében) tudományos főmunkatárs, a növénykórtani osztály vezetőh.-e. Előadott a Gödöllői, majd a Keszthelyi Agrártudományi Egy.-en, illetve a Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézetben. Fő kutatási területei a növénykórtan és növényvédelem. Foglalkozott a gabonafélék, rizs, kukorica, napraforgó, kertészeti növények, a paprika betegségeivel, a palántavésszel, egyes gyümölcsök, valamint dísznövények betegségeivel, kórokozóival és az ellenük való védekezéssel. Kidolgozta a rizsbruzóne megbetegedés egyik kórokozója (Piricularia oryzae) elleni védekezést. Kifejlesztette a mák- és a napraforgó-peronoszpóra és számos zöldségféle gombabetegségei elleni hatásos védekezés technológiáját. Több mint 120 tudományos dolgozata jelent meg. – F. m. Növényvédelem gyakorlati kézikönyve (társszerző, Bp., 1951); Búzakőüszög és törpeüszög (Bp., 1962); Növénykórtan (Bp., 1953); Növénytermesztés kézikönyve (társszerző, Bp., 1970). – Irod. P. J. (Növényvédelem, 1969. 1. sz.); P. J. (Növénytermesztés, 1969. 3. sz.); P. J. (Acta Phytopathologica, 1969. 1. sz.); P. J. (Botan. Közl., 1969. 4. sz.); P. J. (Öntözéses gazdálkodás, Szarvas, 1969.)