Kezdőlap

Podmaniczky Frigyes, báró (Pest, 1824. jún. 20.Bp., 1907. okt. 19.): politikus, író, az MTA l. tagja (1859). Iskolai tanulmányainak elvégzése után Ráday Gedeon megyei követ mellett irnok. 1847-ig Pest vm.-i aljegyző, 1847-ben részt vett a pozsonyi ogy.-en. 1848-ban a pesti ogy. felsőházának tagja és jegyzője. A szabadságharcban huszárkapitány és osztályparancsnok. Világos után büntetésből közlegényként katonáskodott 1850-ig. Ekkor visszavonult a közéleti szerepléstől és szépirodalommal foglalkozott. 1868 – 69-ben a Hazánk c. folyóirat szerk.-je. 1873-tól 1905-ig mint a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke sokat tett Bp. fejlesztéséért. 1875 – 85 között a bp.-i Operaház és a Nemzeti Színház intendánsa. 1861 – 1906 között ogy.-i képviselő. 1861-ben az ogy. alelnöke. 1889-től megszűnéséig a Szabadelvű Párt elnöke. Szépirodalmi művei, melyeket korában szívesen olvastak, nem maradandó irodalmi értékek. Naplója és útleírásai sok adatot tartalmaznak. – F. m. Úti naplómból (útleírás, Pest, 1853); Az alföldi vadászok tanyája (r., I – IV., Pest, 1854); Álom és valóság (novellák, I – II., Pest, 1861); Régen történt mindez (r., I – III., Pest, 1866); Naplótöredékek 1824 – 1887 (I – IV., Bp., 1887 – 88). – Irod. Doby Antal: A P. család (Bp., 1892); Berczik Árpád: P. F. emlékezete (MTA Emlékbeszédek, XVI. Bp., 1914). – Szi. Krúdy Gyula: P., a század legszabályosabb gavallérja (Írói arcképek, I., Bp., 1957).