Kezdőlap

Podmaniczky István (? , 1480 előtt? , 1530. jún. 23. és okt. 10. között): püspök, ~ László kapitány fia, ~ János testvére. 1507-től esztergomi kanonok és csanádi prépost, 1512-től haláláig nyitrai püspök. Csak 1513-ban szentelték pappá. A mohácsi csatából megmenekült, és mint rangidős püspök előbb Szapolyai Jánost, majd Ferdinándot koronázta meg. – Irod. Lukinich Imre: A podmanini P. család oklevéltára (I – V., Bp., 1937 – 1943).