Kezdőlap

Podmaniczky József, báró (? , 1756. júl. 29.Pest, 1823 . máj. 11.): protestáns főnemes. Hosszabb külföldi utazásról hazatérve II. József türelmi rendelete után a fiumei kormányzóság tanácsosa, majd a budai helytartótanács tanácsosa lett. Később szembekerült a császárral. 1790 – 91-ben vezető szerepe volt a nemesi-nemzeti mozgalomban, amelynek felvilágosult reformista szárnyát képviselte. 1791-ben az ogy. által kiküldött kereskedelmi bizottság tagjaként megírta az osztrák vámrendszer kritikai elemzését, rámutatott Mo. alárendelt helyzetére és a belső vámvonal eltörlését javasolta (Principia Vettigalis Tricesimalis…pro Deputatione commerciali elaborata, Pozsony, 1826). A tanulmányi bizottságban, melynek szintén tagja volt, egyedül képviselte a haladóbb szemléletű nemzeti irányt. 1802-től Bács-Bodrog vm. főispánja. 1815-ben Ausztria párizsi megbízottja. Palotájában szerepelt először 7 éves korában Liszt Ferenc. Kísérletezett a m. nemzeti színház felállításával. – Irod. Doby Antal: A podmanini és aszódi P. család (Bp., 1901).