Kezdőlap

Podmaniczky László (?? , 1488 v. 89): Morvaország kapitánya, ~ István és ~ János apja. Trencsén vm.-i kisnemesi család sarja. Először 1428-ban említik. Hunyadi Jánost, majd Hunyadi Lászlót és Mátyást szolgálta, a felvidéki csehek ellen harcolt, majd a cseho.-i hadjáratokban vett részt. 1470-től Morvao. kapitánya. A 12 000 forintnyi elmaradt zsold fejében kapott vágbesztercei (Trencsén vm.) uradalommal a család emelkedésének megalapozója. – Irod. Lukinich Imre: A podmanini P. család története (Bp., 1943).