Kezdőlap

Podmaniczky Pál, báró (Bp., 1885. márc. 16.Sopron, 1949. okt. 3.): ev. lelkész, egyetemi tanár. Tanulmányait a pozsonyi ev. teológiai ak.-n és a rostocki egy.-nt végezte. 1910-ben magántanár a pozsonyi teológiai ak.-n. 1911-től lelkész Felsőszelin, 1917-től teológiai tanár Eperjesen, 1918-tól Pozsonyban. Ugyanettől az évtől a Bethánia Egyesület elnöke és lelkésze Bp.-en. 1926-ban teológiai doktorátust szerzett a debreceni egy.-en. 1928-tól ny. r. tanár a Pécsi tudományegy. soproni hittudományi karán. A Hajnal c. külmissziói folyóirat, a Mustármag c. hitépítő folyóirat és a Missziói Lapok szerk.-je. Jelentős a skandináv népekkel való egyházi kapcsolatok kiépítése érdekében végzett munkája. – F. m. A keresztyén istentisztelet lényege dogmatikai és valláspsychológiai alapon kifejtve (Pozsony, 1916); A reformáció neveléstörténeti jelentősége (Pozsony, 1916); A misszió tudományának vázlata (Debrecen, 1926). – Irod. Visszapillantás a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karának húsz éves történetére (1923 – 1943) (szerk. Kiss Jenő, Pécs; 1943); Nekrológ (Lelkipásztor, 1949).