Kezdőlap

Poeltenberg Ernő (Bécs, 1813Arad, 1849. okt. 6.): osztrák származású honvéd tábornok, a 13 aradi vértanú egyike. Császári tiszt, kapitány a Sándor-huszároknál. 1848 nyarán ezredével áthelyezték Mo.-ra, ahol a m. szabadságharc ügyének híve lett. 1848. okt. 27-én honvéd őrnagy, dec.-ben alezredes. Kitüntette magát a kápolnai csatában (1849. febr. 26 – 27.), 1849. ápr. 14. után a VII. hadtest parancsnoka, ezredes, jún. 2-án tábornok lett. A nyári hadjárat idején jún. 28-án Haynau túlerejével szemben kénytelen volt Győrből Komáromba visszavonulni. Részt vett a komáromi csatákban (júl. 2., 11.) és a váci ütközetben (júl. 15., 17.). Mint Görgey bizalmasa ő közvetítette a cári hadsereggel folytatott tárgyalásokat a fegyverletételről. Ennek megtörténte után az osztrákok elfogták és kivégezték. – Irod. Hamvay Ödön: Az aradi tizenhárom (Bp., 1899); Bartha Albert: Az aradi tizenhárom vértanú pörének és kivégzésének hiteles története (Bp., 1930).