Kezdőlap

Poháros Péter (14. sz.): I. Lajos király nevelője. 1344-től 1358-ig abaúji ispán, szalánci várnagy. 1345-ben a Kázmér lengyel kir. segítségére küldött m. sereg vezére, 1356-ban Zára ostrománál megsebesült.