Kezdőlap

Pojják Tibor (Losonc, 1920. aug. 8.Miskolc, 1983. nov. 29.): mineralógus-petrográfus. A bp.-i tudományegyetemen tanári oklevelet szerzett (1943), majd 1944-ben doktori szigorlatot tett a nógrádi és gömöri bazaltok petrográfiai viszonyai tárgykörből. Pályáját a bp.-i műegy.-en kezdte (1943), majd 1950-től a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen ásványtant és kőzettant oktatott. Tudományos munkássága főként a bordosi piroklasztikumok vizsgálatára terjedt ki. Foglalkozott a borsodi szénmedence prognosztikus szénelőfordulásával és Miskolc vízellátásának javításával. Kidolgozott javaslata alapján indult meg újra a forrásvölgyi víztározó földtani és vízföldtani munkája. A korszerű műszeres kőzettani analízis egyik kezdeményezője. – F. m. Sajóvelezd-, Uppony- és Nagybarca-környéki vulkáni tufák ásvány-kőzettani vizsgálata (NME Közleményei I., Miskolc, 1957); Miskolc vízellátásának földtani adottságai, különös tekintettel a forrás völgyi víztárolásra (Borsodi Műszaki Élet, 6. k. 1961. 2. sz.); Ásványok és kőzetek (Bányászati Kézikönyv, III. k. társszerzőkkel, 1962.). – Irod. Egerer Frigyes: Dr. P. T. (Földtani Közl., 1985. 1-2. sz.).