Kezdőlap

Póka György (Kerkaszentmiklós, 1916. márc. 28.Szombathely, 1987. márc. 3.): segédpüspök, szombathelyi egyházmegyei kormányzó. Földműves szülők nyolcadik gyermeke volt. A középisk. alsó 4 osztályát a szombathelyi premontrei gimn.-ban végezte, majd a győri egyházmegye papjelöltjeként kitüntetéssel érettségizett a győri bencés gimn.-ban. Teológiai tanulmányait a bécsi Pázmáneumban végezte, 1939. júl. 9-én Innitzer bíboros-érsek szentelte pappá. Egy évig fertőrákosi káplán, majd a győri kisszeminárium prefektusa 1942-től pedig a nagy-szeminárium spirituálisa, az Eucharisztikus Értesítő szerk.-je. 1946-tól püspöki titkár, majd irodaig. 1949-től pápai káplán, 1958-tól tb. kanonok. 20 éven át plébános Várgesztesen, Bőn és Csepregen. 1978-tól győri kanonok, egyben a négy dunántúli egyházmegyére kiterjedő Győri Püspöki Papnevelő Intézet rektora. 1982-ben II. János Pál pápa cubdai c. püspökké és szombathelyi segédpüspökké nevezte ki. – Irod. P. Gy. (Új Ember, 1987. márc. 15.).