Kezdőlap

Pókai Györgyné, Czakó Margit (16. sz. második fele): erdélyi földbirtokosnő. Fiai, János és Péter Békés Gáspár híveként harcoltak 1575-ben Báthori István erdélyi fejedelem ellen. A csatát Kerelőszentpálnál elvesztették, Báthori fogságába kerültek. A kolozsvári ogy. halálra ítélte őket. ~ kegyelmet kért fiainak. Báthori István egyiknek megkegyelmezett, a másiknak meg kellett halnia. A választást ~re bízta. Az anya Pétert választotta, Jánost kivégezték Kolozsvár piacán. – Irod. Pálmay József: Maros- Torda vármegye nemes családjairól (Marosvásárhely, 1904). – Szi. Gyulai Pál: Pókainé (vers).