Kezdőlap

Polgár Iván János (Eger, 1874. febr. 15.Székesfehérvár, 1945. nov. 3.): ciszterci szerzetes, tanár, régész, történész. 1892-ben lépett be a ciszterci rendbe. A bp.-i egy.-en latin szakon szerzett diplomát, görög irodalomból doktorátust. 1899-ben pappá szentelték. 1899-től Egerben és Pécsett, 1902-től 1942-ig Székesfehérvárott tanított a rend gimn.-ában. A Székesfehérvári Múz. egyesület alapító tagja. Sokoldalú érdeklődése 1926 után mindinkább a helyi régészet és történelem felé fordult. Több mint száz ilyen tárgyú írása jelent meg a helyi lapokban, legtöbb a Fejérmegyei Naplóban.– M. Aischylos Eumenidese (Bp., 1899); A Velencei tó (Székesfehérvár, 1914); A székesfehérvári bazilika múltja (Székesfehérvár, 1936). – Irod. Dr. P. I.-nak nyomtatásban megjelent irodalmi munkássága 1899-1936 (Székesfehérvár, 1936).