Kezdőlap

Polgár Mihály (Törökszentmiklós, 1782. dec. 24.Kecskemét, 1854. máj. 9.): ref. püspök. Tanuló korában Kölcsey Ferenc nevelője. 1806-tól debreceni köztanító. 1809-től 1812-ig külföldi tanulmányúton járt. 1812-től hódmezővásárhelyi, 1819-től kecskeméti lelkész. 1827-től a kecskeméti egyházmegye esperese, 1846-tól a dunamelléki egyházkerület püspöke. Jó szónok, több gyászbeszéde és egyháztörténeti munkája jelent meg. – F. m. A dumamelléki ref. egyházi kerület rövid históriája (1836); A kecskeméti ref. eklézsia rövid históriája (Kecskeméti Prot. Közl., 1858). – Irod. P. M. (önéletrajz, Kecskeméti Prot. Közl. 1858); Balogh Ferenc: A magyar protestáns egyháztörténet irodalma (Debrecen, 1879).