Kezdőlap

Polgár Sándor (Győr, 1876. dec. 13.Auschwitz, 1944): botanikus, tanár. A bp.-i tudományegy.-en 1900-ban természetrajzvegytan-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett, közben már Mágócsy-Dietz Sándor asszisztenseként dolgozott. 1900-tól 1935-ig (nyugdíjazásáig) a győri reálisk.-ban tanított. Ifjúkorától botanizált, különösen Győr vm. és a Bakony flórája foglalkoztatta. Megírta megyéje növényföldrajzát, majd élete fő művét, a teljes megyei flórát, amely a legteljesebb magyar megyei flóramű. Foglalkozott az adventív (behurcolt) növényekkel és a Solanum-fajokkal is. 1944-ben deportálták. – F. m. Győr megye növényföldrajza (Magy. Botan. L., 1912. 11. sz.); Solanum tanulmányok (Botan. Közl. 1926. 23. sz.); Győr megye flórája (Botan. Közl. 1941. 38. sz.). – Irod. Boros Ádám: P. S. emlékezete (Botan. Közl. 1955, 1 – 2. füz.).