Kezdőlap

Polgári Mihály (? , 1712 körülUtrecht, 1780 körül): ref. pap, író. Tanulmányait a debreceni kollégiumban végezte. Előbb a szatmári egyházmegyében, 1746-tól Hajdúhadházán, 1751-től 1752-ig Mezőtúron pap. Itt tartott prédikációja miatt felségsértéssel vádolták, letartóztatták, a Heves vm.-i börtönbe záratták, ahonnan 1752. aug. 15-én megszökött Boroszlóba, onnan Nagy Frigyeshez menekült. Élete vége felé Hollandiába került. Egy kéziratos munkája: A szent Biblián és világi írók írásain fundáltatott közönséges krónika könyvnek első része…házkutatás során jutott a jezsuiták kezébe, s tőlük a nyitrai egyházmegye könyvtárába. – Irod. Tóth Dezső: A hevesnagykunsági református egyházmegye múltja (II., Debrecen, 1942).