Kezdőlap

Politzer Csapó Zsigmond (Kiscell, 1852. márc. 27.Párizs, 1924): újságíró. Egy.-i hallgatóként 1869-ben csatlakozott az Általános Munkásegylethez és rövidesen egyik vezetője lett, 1869 nyarától az Arany Trombita, 1871-ben a Testvériség munkatársa. A hűtlenségi per során (1872) felségsértésért másfélévi fogházra ítélték. 1873 végén a Munkás Heti Krónikát, 1879-ben Münchenben a Zeitgeist c. szocialista lapot szerk. Kiutasítása után Bécsben és Bp -en élt. 1880-ban részt vett a Magyarországi Általános Munkáspárt megalakításában. 1882-ben Szombathelyen Dunántúl címen politikai hetilapot alapított és a Gazette de Hongrie munkatársa lett. Nézeteiben és tevékenységében keveredett a marxista és a lassalleánus hatás, de kiütköztek bizonyos anarchista vonások is. 1884-ben Párizsba távozott, s azután ott élt – a munkásmozgalomtól visszavonulva – haláláig. – F. m. Zur Ceschichte der ungarländischen Arbeiterbewegung (Neue Gesellschaft, Zürich, 1877). – Irod. Nemes Dezső: Az Általános Munkásegylet története (bp., 1952); H. Kohut Mária: P. Cs. Zs. (Párttört. Közl. 1963. 1. sz.)