Kezdőlap

Pollák Miksa (Beled, 1868. márc. 8.Auschwitz, 1944. júl.): rabbi, történettudós. Pap Károly író édesapja volt. Bölcsészdoktorátust (1892), 1894-ben rabbidiplomát szerzett Bp.-en. 1894-től 50 éven át a soproni hitközség főrabbija volt. A fasiszták deportálták és meggyilkolták. Történetírói munkássága jelentős. Irodalomtörténeti kutatásokkal is foglalkozott, magyar írók bibliai forrásait kutatta. – F. m. A zsidók Bécs-Újhelyen (dokt. ért., Bp., 1892); A zsidók története Sopronban (Bp., 1896); Arany János és a Biblia (Bp., 1904); Tompa Mihály és a Biblia (Bp., 1912); Madách Imre és a Biblia (IMIT Évkönyve, 1935–39); Avodat Jiszraél, Izrael istentisztelete (imádságoskönyv (Bp., 1924). – Irod. Scheiber Sándor: P. M. és a magyar–zsidó történettudomány (Magyar–zsidó Oklevéltár XI. köt., 4., 1968).