Kezdőlap

Polónyi Nóra, Tóth Andrásné (Marosvásárhely, 1915. ápr. 30.Bp., 1985. szept. 15.): történész. 1938-ban a bp.-i tudományegy.-en történelem-földrajz szakos tanári, 1939-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1940-41-ben a Fővárosi Statisztikai Hivatal munkatársa, 1941-45-ben a kolozsvári tudományegy. magyar történeti tanszékén gyakornok, majd tanársegéd volt. 1945-49-ben a Kelet-európai Tudományos Intézet tudományos munkatársa, 1949-65-ben a Magy. Orsz. Levéltár levéltárosa, utóbb mint a térképtár kezelője. 1965-től nyugdíjazásáig (1977) a Központi Statisztikai Hivatal Történeti Statisztikai Csoportjában dolgozott. Eleinte román nemzetiségtörténeti kutatásokkal, utóbb térképtörténeti és addig feltáratlan levéltári forrásokon alapuló oktatástörténeti-statisztikai kutatásokkal foglalkozott. – F. m. A Liga Culturala és az erdélyi román nemzetiségi törekvések (Bp., 1939); A román propaganda hatása Nyugat-európa közvéleményére (Kolozsvár, 1943); A hazai románság kulturális, szociális és politikai felfogása a XX. század elején (Kolozsvár, 1944); A műszaki tudományok hazai fejlődéstörténetének levéltári forrásai (Bp., 1954); A magyar állami műszaki szervezet kezdetei (Bp., 1964); Egy tolnai táj a XVIII. században (Bp., 1966); A magyarországi népiskolai oktatás statisztikai forrásai (1777-1848) (Bp., 1971); Az első magyarnyelvű leíró statisztika (társszerzővel, Bp., 1980); A református egyház küzdelme önálló iskolaügye védelmében (1790-1848) (Bp., 1982).