Kezdőlap

Polzovics Iván (Bp., 1909. jún. 4.Bp., 1978. márc. 9.): jogász, közgazdász, szerkesztő. A bp.-i Egy.-i Közgazdaságtudományi Karon a konzuli és külkereskedelmi szakon végzett; doktorált (1932). Ösztöndíjas a bécsi egy.-en, majd a bp.-i tudományegy.-en jogi végbizonyítványt szerzett. A Közgazdaságtudományi Kar közigazgatási és nemzetközi jogi tanszékén 1932-től tanársegéd, 1937-től adjunktus, 1938-tól magántanár, 1939–44-ben a Kassai Kereskedelmi Főisk.-n az ált. jogtudományi tanszék r. tanára, 1944-ben a kereskedelmi és váltójog tanára. Cikkezett a Magyar Külpolitika és a Külügyi Szemle folyóiratokban. 1945–48-ban előadó volt a Bp.-i Műsz. és Gazdaságtudományi Egy. Közgazdaságtudományi Karán, 1945–47-ben az Ujjáépítési Min., 1947–49-ben az Építésügyi Min. osztályvezetője. 1950-ben az Orsz. Tervhivatal tanulmányi osztályának főelőadója, 1951-ben a Műszaki Dokumentációs Központ főelőadója, a Műszaki Lapszemle egyik szerk.-je (1952). 1956–57-ben az OMKDK (Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ) fordítói osztályának, 1957–64-ben dokumentációs osztályának vezetője, 1964-től az OMKDK Dokumentációs Igazgatóságának vezetője. Úttörő munkát végzett a műszaki dokumentációs szolgáltatás területén. Kezdeményezte a hazai tárgyszavas témafigyelést (1955), melyet az OMKDK vezetett be, s amely 1959 óta Selective Dissemination of Information (SDI) néven világszerte elterjedt. A Műszaki Gazdasági Tájékoztató (1959–) főszerkesztője, a több sorozatban kiadott Műszaki Információ (1962–) és a Műszaki Gazdasági Információ (1968–) szaklapok szerk.-je, társszerk.-je volt a Gazdaságpolitikai Információ (1971–) és a Korszerű vezetés (1969–) kiadványoknak. – F. m. A lateráni szerződés. A Szentszék nemzetközi jogi helyzete (Bp., 1934); Népi elv, népi önrendelkezés (Bp., 1939); Széchenyi nemzetiségi politikája (Bp., 1946); Bevezetés a szakirodalmi dokumentációba a műszaki és természettudományok területén (Bp., 1962); 25 év a műszaki-tudományos tájékoztatás szolgálatában (Bp., 1974). – Irod. P. J.: P. I. (Könyvtáros, 1978. 5. sz.).