Kezdőlap

Pongrácz János (?? , 1476. dec. 22.): erdélyi vajda. Hunyadi János húgának, Klárának fia. 1461 – 63-ban asztalnokmester, 1462- től erdélyi vajda. 1464-ben a Temes vm.-be betörő törökök felett győzelmet aratott. 1465-ben Mátyás felmentette a vajdai tiszte alól, mert ellenezte Ny-i irányzatú külpolitikáját. 1466-ban szörényi bán. Az 1467-i erdélyi lázadás után Csupor Miklóssal együtt újra vajda lett (1468 – 72 és 1476), a fellázadt kisebb nemesek elkobzott birtokaiból is kapott néhányat, s részt vett a moldvai hadjáratban. A nápolyi esküvőn ő képviselte Mátyást. Hirtelen halála a Beatrix koronázása utáni ünnepségek alatt következett be. Sírköve fennmaradt Hunyad vm -ben, Tövisen.