Kezdőlap

Pongrátz Ignác (Pozsony, 1754Varasd, 1804 után): kamarai igazgató mérnök. Oklevelét a szempci Collegium Oeconomicumban nyerte 1774-ben. 1785-ben nevezték ki az aradi kamarai mérnöki hivatalhoz gyakornokká, és a Maros folyó hajózó útjának fenntartását, valamint az ezzel kapcsolatos felvételi munkálatokat bízták rá. 1785-ben Zágráb székhellyel kamarai ig. mérnökként átvette a Száva-szabályozás vezetését. 1789-ben a Zágráb és Varasd közötti postautak tervét készítette el. 1791-ben a varasdi, kamarai mérnöki hivatal élén a Dráva és a Mura szabályozásán dolgozott. Az utolsó adat – a Száva-mappációval kapcsolatban – 1804-ből szól róla. Kéziratos térképeit az Orsz. Levéltár őrzi.