Kezdőlap

Pór Antal (Esztergom, 1834. okt. 18.Esztergom, 1911. szept. 8.): történész, egyházi író, az MTA tagja (l. 1872, r. 1892). 1849-ben honvéd volt, utána papnövendék, később 1871-től tanár. 1880-tól pozsonyi, 1893-tól esztergomi kanonok. Az 1875 – 81. évi ogy.-en Esztergom városát képviselte. Főleg 14 – 15. sz.-i m., részben ó- és középkori egyetemes történelemmel foglalkozott konzervatív szellemben. – F. m. Hellas földirata és hellen államrégiségek (Pest, 1871); Hunyadi János (Bp., 1873); Trencsényi Csák Máté (Bp. 1888); Nagy Lajos (Bp., 1892); Az Anjouk kora (Magyar Nemzet története III. szerk. Szilágyi Sándor, Bp., 1895). – Irod. Karácsonyi János: P. A. emlékezete (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1913); Márki Sándor: P. A. emlékezete (Századok, 1916. 6. sz.).