Kezdőlap

Poronyi Zoltán, Szporny (Csörötnek, 1902. jan. 19.Pécs, 1980. jan. 8.): geodéta mérnök. Mérnöki tanulmányait Grazban kezdte 1920-21-ben, majd Bp.-en folytatta, ahol 1924-ben kapta meg mérnöki oklevelét. 1925-től a Debreceni, utána a Pécsi Földmérési Felügyelőségen dolgozott. 1928-ban a Háromszögelő Hivatalba helyezték. Itt egyik jelentős munkája volt a gödöllői országos összehasonlító alapvonal mérése. 1939-től a Pénzügyminisztériumban mérnöki, 1940-től főmérnöki beosztásban a földmérési ügyeket irányító főosztályon dolgozott. 1941-ben átvette a Pécsi Földmérési Felügyelőség vezetését. Az 1954. évi átszervezéskor az újonnan alakult Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalatnak ő lett az első ig.-ja. Sikeres munkájának eredménye a vállalat magasszintű technológiai felfejlesztése. Társszerzője volt a háromkötetes Geodéziai Kézikönyvnek, valamint a Lossai kódex és a Püchler geometria facsimile kiadásoknak. Lázár deák-emlékéremmel tüntették ki (1968). – F. m. Földrajzi hosszúság meghatározása (Mérnök Továbbképző Int., XIII. kötet, 1942); A sztereografikus és hengervetületi rendszerek összefüggése a vetületnélkülivel (Geodéziai Közl., Bp. 1935); Százéves az önálló magyar Állami Földmérési Szolgálat (PGTV-Tájékoztató, Pécs, 1967. 2. sz.). – Irod. Révész-Vargha: Magyar műszaki alkotók (Bp., 1954); Fekete-Szamos: Beszélgetés P. Z.-vel (Geodézia és Kartográfia, 1978. 3. sz.); Szabó S.: P. Z. (Geodézia és Kartográfia, 1980. 2. sz.); Raum Frigyes: Magyar földmérők arcképcsarnoka (II. kötet, Bp., 1984).