Kezdőlap

Poroszkay Ignác (Szilas, 1819Nagybecskerek, 1869. nov. 9.): mérnök. Tanulmányait a pesti Mérnöki Intézetben végezte 1840-ben, majd kamarai mérnök lett Bács vm.-ben. Később Pest vm. mérnöke, utóbb Pest és Tolna vm.-k főmérnöke. Javaslatot terjesztett elő egy Pest vm.-i Duna-völgyi csatorna építésére. Az 1920-as években épített ún. „Átokcsatorna” ~ gondolatának megvalósulása. – F. m. A bácsi csatorna könnyen hosszabbítható Pestig (Hetilap, 1846); A Ferencz-csatorna Pestig hosszabbításának hasznai… (Pest, 1847); Melyik csatorna volna hasznosabb? (Nagy-Becskerek, 1868). – Irod. I. 1. y.: A Ferencz-csatorna Pestig hosszabbításának hasznai (Hetilap, 1847); Fodor Ferenc: Magyar vízimérnököknek…munkálatai (Bp., 1957).