Kezdőlap

Pórszász János (Bp., 1923. jún. 11.Pécs, 1974. máj. 30.): orvos, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora (1968). Oklevelet a bp.-i tudományegy.-en szerzett, 1949-ben avatták doktorrá. Közben demonstrátor volt a Kórélettani, majd a Gyógyszertani Intézetben. 1949-től a Gyógyszertani Intézetben tanársegéd Issekutz Béla mellett. 1955-ben védte meg kandidátusi disszertációját. 1955-től Szegeden az Élettani Intézetben lett adjunktus, 1956-tól tanszékvezető, 1958-tól docens. 1967-től a Sebészeti Műtéttani Intézetben docens Petri Gábor mellett. 1970-től Pécsett egy.-i tanár és a Gyógyszertani Intézet igazgatója volt. Több tudományos társaság, így a M. Farmakológiai Társaság alapító és vezetőségi tagja volt. Főleg gyógyszertani és élettani kutatásokkal foglalkozott. Új gyógyszereket kísérletezett ki (Mydeton, Spiractin). Tanulmányozta a szimpatikus idegrendszeri szabályozás elektrofiziológiáját és biokémiáját. Elsőként vezetett el mikroelektródos módszerrel a nyúltvelő területéről egysejt-aktivitást. Közel száz tudományos közleménye jelent meg. – Irod. F. Varga: dr. J. P. (Acta Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1974); Szekeres László: P. J. (Orv. Hetil. 1974. dec. 22.).