Kezdőlap

Porzsolt István (Anarcs, 1910. jan. 26.Bp., 1986. dec. 12.): tanár. Magyar-német szakos középisk.-i tanári oklevelet a debreceni tudományegy.-en (1933) és tanítóképző intézeti tanári oklevelet a szegedi Apponyi Kollégiumban (1939) szerzett. A debreceni tudományegy. Kísérleti-lélektani Intézetében gyakornok (1932). 1933-tól a Nyíregyházi Ref. Tanítóképző tanára, 1938-tól ig.-ja. 1948-tól az áll. tanítóképző intézet ig.-ja, 1959-től a nyíregyházi Felsőfokú Tanítóképző Intézet ig. h.-e, 1962-től 1973-ig nyugdíjba vonulásáig a nyíregyházi Tanárképző Főisk. neveléstudományi tanszékének tanszékvezető főisk. tanára, 1970-71-ben a tanárképző főig.-h.-e. 1946-ban a Dolgozók Tanítóképzőjét szervezte meg, mely 1952-ig működött. Az új Magy. Pedagógiai Társ. Szabolcs-Szatmár megyei tagozatának megalakulásától, 1968-tól 1986-ig, haláláig elnöke. Kiváló tanár (1957). A pedagógusképzés és hivatás, annak társadalmi összefüggései, az oktatás módszertani kérdései foglalkoztatták elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt. – F. m. Az előadás és a hallgatói aktivitás (Bp., 1966); A gyakorlati képzés korszerűsítésének problémái (Eger, 1968); A gyakorlati képzés rendje (Nyíregyházi Tanárképző Főisk., Nyíregyháza, 1969); Adalékok a pedagógusképzés felszabadulás utáni történetéhez Szabolcs-Szatmár megyében (A Tanárképző Főisk. Tudományos Közl., Nyíregyháza, 1972).