Kezdőlap

Pósta Béla (Kecskemét, 1862. aug. 22.Kolozsvár, 1919. ápr. 16.): régész, egyetemi tanár. A bp.-i egy.-en előbb jogot hallgatott, majd bölcsészetet végzett. 1885-ben nevezték ki az MNM-hoz. 1897-ben részt vett gr. Zichy Jenő ázsiai expedíciójában. 1899-től a kolozsvári egy.-en a régészet r. tanára és az Erdélyi Múz. Érem- és Régiségtárának ig, ja. Tanulmányútjain bejárta egész Európát, s több nemzetközi régészeti kongresszuson vett részt. Számos címertani, érmészeti és régészeti cikke jelent meg. Megindította és szerk. a Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Éremés Régiségtárából c. folyóiratot. – F. m. Érmészeti bizonyítékok Magyarország történetéhez (Bp., 1886); Baranya vm. története az őskortól a honfoglalásig (Bp., 1898); Régészeti tanulmányok az orosz földön (Bp., 1905). – Irod. Banner János: P. B. (Archaeol. Ért., 1962. 2. sz.); Banner János: P. B. születésének százados ünnepe (1862 – 1962) naplószerű feljegyzései (Bp., 1962).