Kezdőlap

Potkonitzky Ádám (Besztercebánya, ?Késmárk, 1820. jan. 25.): líceumi tanár. Pozsonyban, majd a jénai egy.-en tanult. 1776-tól a késmárki ev. líceum tanára, majd rektora. Felvilágosodott gondolkodású ember volt, támogatta a jozefinista reformokat. Sokat tett a késmárki líceum növelésére és tantervének modernizálására. Az iskolát anyagilag is támogatta s végrendeletében értékes könyvtárát és szántóföldjét a líceumra hagyta. A keresztezéssel történő növénynemesítés 18. sz.-i m. úttörője. – M. De metallis petrificatis… (Jenae, 1775); Freimüthige Untersuchungen über die Krönung in Ungarn (J. Grossing osztrák abszolutista közjogának cáfolata, Pressburg, 1790).