Kezdőlap

Pozsár Béla (Bp., 1922. aug. 15.Bp., 1981. júl. 22.): növényfiziológus, radiobiológus, a biológiai tudományok kandidátusa (1964). A szegedi Polgári Isk.-i Tanárképző Főisk.-n szerzett kémia-biológia szakos tanári oklevelet 1945-ben, majd a Pázmány Péter Tudományegy.-en 1950-ben természettudományi tárgyakból doktorált, később (1962-ben) a Gödöllői Agrártudományi Egy.-en mezőgazdasági mérnöki képesítést és doktori oklevelet is szerzett. 1949-1954 között a bp.-i egy. Növényélettani Int.-ében tanársegéd, 1954-1958 között az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztőségében csoportvezető szakszerkesztő, 1958-1963 között az iregszemcsei Mezőgazdasági Kísérleti Intézet izotóp laboratóriumának vezetője, 1963-tól 1970-ig a Növényvédelmi Kutató Int.-ben főmunkatárs volt. 1970-1974 között az Orsz. Agrobotanikai Int. Élettani és Biokémiai osztályát vezette, majd 1975-ben a MÉM (Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Min.) Információs Központ Agrártudományi Szemle c. lapjának rovatvezetőjevolt. 1975-től az MTA Izotóp Int. főmunkatársa, 1979-ig, nyugdíjazásáig. Kutatásai kiterjedtek a növények anyagcsere-élettanára, a fotoszintézis folyamatai radiokémiai vizsgálatára, a növényi betegségek toxikológiájára, valamint új citokinin hatású anyagok aktivitásának vizsgálatára. E témakörökből több mint 250 publikációja és néhány – külföldön is alkalmazott – szabadalma ismeretes. Több hazai és külföldi tudományos társaság vezetőségi tagja volt. – F. m. A takarmánynövények fehérjetartalmának növelése trágyázással (témadokumentáció, Bp., 1963); A serkentő és gátló vegyianyagok gyakorlati alkalmazása… (Bp., 1964); Biokémiai módszerek a növénygenetikai kutatásban (témadokumentáció, társszerzővel, Bp., 1969). – Irod. Szabó L.: Megemlékezés P. B.-ról (Botanikai Közl., 1981. 68:153).