Kezdőlap

Pősze Lajos (Békés, 1919. máj. 13.Debrecen, 1982. febr. 11): középiskolai tanár. A debreceni ref. Kollégium Tanárképző Int.-ében végezte tanulmányait, 1942-ben magyar-német szakos középisk. tanári oklevelet kapott. Közben az 1940-41-es tanévet a müncheni egy.-en töltötte. 1942 nyarától a debreceni ref. kollégium gimn.-i r. tanára. 1943-ban a debreceni tudományegy. Die Sprache einer mittelniederdeutschen Handschriften in der Bibliothek des reformierten Kollegiums in Debrecen disszertációja alapján bölcsészdoktorrá avatta. 1943-ban katonai szolgálatra hívták be. 1946 okt.-ében szabadult a hadifogságból. Korábbi munkahelyén folytatta oktató tevékenységét. 1951-től a gimn. ig.-ja volt. 1952-ben orosz nyelvtanári oklevelet is szerzett. 1957-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója címmel tüntették ki. – Irod. -s-a: Búcsú dr. P. L.-tól (Ref. Lapja, 1982. 10. sz.).