Kezdőlap

Prágai András, Nemeskéri Prágai (Nemeskér, ?? , 1636): prédikátor. 1616-ban beiratkozott a heidelbergi egy.-re, később hazatérve szerencsi lelkész, majd I. Rákóczi György udvari papja. Hitvitázó művei és alkalmi versei (köztük harcos jezsuitaellenesek) maradtak fenn. Antonio Guevara 16. sz.-i spanyol művének latinból való fordítása: Fejedelmeknek serkentő órája (Kassa, 1628), a manierista prózastílus egyik érett és sikerült példája. – Irod. Zoványi Jenő: Adatok P. A. életéhez és működéséhez (Irod. tört. Közl. 1941); Bán Imre: Fejedelmeknek serkentő órája (Irod. tört. 1958).