Kezdőlap

Prágay János (?Kuba, 1851): honvéd alezredes, kubai felkelő tábornok. Tanulmányai befejezése után a bécsi udvari kancellária tisztviselője lett. 1849-ben Tokajba ment Klapka táborába. Egészen Komárom kapitulációjáig annak segédtisztje volt alezredesi rangban. A szabadságharc bukása után emigrált. 1849-ben Londonból áthajózott az USA-ba. New Yorkban telepedett le, ahol angol nyelven írói tevékenységet folytatott. Itt ismerkedett meg a venezuelai születésű kubai forradalmárral, a száműzetésben élő Narcise Lopez tábornokkal. 1851-ben követte őt Kubába, azonban kis csapatuk vereséget szenvedett a spanyoloktól. Lopezt súlyos kínzások között kivégezték. A sebesült ~ ezt látva agyonlőtte magát.