Kezdőlap

Práger Miklós (Kiskunhalas, 1904. júl. 21.Bp., 1984. márc. 9.): könyvtáros, bibliográfus, könyvkereskedő. Bp.-en joghallgató volt. Három alapvizsga letétele után 1928-tól könyvkereskedő gyakornok a Vajna és Bokor cégnél, 1930-ban a Martos-cég alkalmazottja. 1931-ben Lipcsében a Deutsche Buchhändler Lehranstalt hallgatója. 1934-44-ben a Ranschburg antikváriumban dolgozott. 1944-ben munkaszolgálatos, 1945-től a Szikra könyvesbolt munkatársa. 1948. szept.-étől a Munkásmozgalmi Intézet könyvtárosa. 1969-től nyugdíjas. Bibliográfiáiban a hazai munkásmozgalom dokumentumait dolgozta fel. Széleskörű kultúrtörténeti és bibliográfiai ismereteit 1960-1978 között az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztőségében is hasznosította. – F. m. Marx és Engels műveinek magyar bibliográfiája (Bp., 1953); A Magyar Tanácsköztársaság sajtójának ismertetése (Bp., 1955): A Magyar Tanácsköztársaság sajtójának bibliográfiája (Bp., 1960); Marx és Engels művei magyarországi kiadásainak bibliográfiája 1945-1965 (Bp., 1966). – Irod. Varga Sándor: P. M. nyolc évtizedes életútja (Olvasó Nép, 1985. 4. sz.).