Kezdőlap

Prahács Margit (Bp., 1893. ápr. 12.Bp., 1974. júl. 1.): zenetörténész, zeneesztéta. A bp.-i Zeneakadémián Hegyi Emánuelnél tanult és zongoratanári diplomát szerzett (1917), majd a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en lélektani és esztétikai kollégiumokat hallgatott és doktorált (1924). 1926–27-ben Berlinben mint ösztöndíjas hallgatta Hermann Albert, Curt Sachs és Georg Schünemann kurzusait. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisk. könyvtárát vezette (1928–61), de kutatómunkáját nyugalomba vonulása után is egy évtizeden át folytatta. 1936-ban Baumgarten-jutalomban részesült. A bp.-i tudományegy. magántanára (1937), ahol collegium musicumot szervezett. A Napkelet és a Magyar Szemle c. folyóiratokba írt zenekritikákat; az utóbbiban jelent meg Népzene és nemzet (1935); Liszt és a magyar műveltség (1936) c. tanulmánya. Jelentős eredményeket ért el Liszt életművének kutatásában. Ilyen tárgyú kiadványai: Kiadatlan és ismeretlen Liszt-levelek a Zeneművészeti Főiskola levéltárában (Zenetud. Tanulm., 1953); A Zeneművészeti Főiskola Liszt-hagyatéka (I., Zenetud. Tanulm., 1959); Chambre commémorative de F. Liszt à l'École Supérieure de Musique à Budapest (Bp., 1961, magyarul: A Zeneművészeti Főiskola Liszt-emlékszobája, 1964); Franz Liszts Briefe in ungarischen Sammlungen (Bp.–Kassel, 1966). – M. A muzikalitás lelki feltételei (doktori értekezés, Bp., 1925); A zeneesztétika alapproblémái (Bp., 1935); Magyar témák a külföldi zenében (bibliográfia, Kodály Zoltán előszavával, Bp., 1943); Bartók-bibliográfia (Bp., 1949); Zene a régi óvodákban (Zenetud. Tanulm. 1953). – Irod. Mona Ilona: P. M. (Parlando, 1974. szept.); Kárpáti János: P. M. sírja fölött (Muzsika, 1974. 9. sz.).