Kezdőlap

Prepelitzay Sámuel (? , 1790Arad, 1859. szept. 22.): ügyvéd, író, kezdő nemzeti színészetünk pártolója és propagátora. Baráti kapcsolatban volt Dérynével. Színészeti cikkei a Tudományos Gyűjteményben jelentek meg, melynek szerk.-je is volt. Kéziratban maradt műve: Nemzeti Intézet. Egy magyar színjátszó-társaság előadásairól Pesten (1822), az OSZK-ban található. – F. m. A játékszínről egy szó annak idejében (Tud. Gyűjt. 1821); Hazafiúi figyelmeztetés a magyar nemzeti játékszinünkre (Tud. Gyűjt. 1822). – Irod. Karacs Teréz: A régi magyar művészetről (Arad, 1888); Déryné emlékezései (Bp., 1955); Sáfrán Györgyi: Teleki Blanka és köre (Bp., 1963).