Kezdőlap

Prépostváry Bálint (? , 1540 körülKassa, 1597. ápr. 10.): végvári főtiszt. Előbb Szatmár, majd Kálló várában a lovasság kapitánya. 1577-ben Szikszónál nagy győzelmet aratott a portyázó törökökön. 1578-ban mezei főkapitány a kassai generális mellett. 1591-ben egri főkapitány. A tizenöt éves török háborúban, 1593-ban visszafoglalta Kékkőt, Füleket, Ajnácskőt, Somoskőt és Hollókőt. 1595-ben az udvari haditanács tagja. – Irod. Takáts Sándor: P. B. főkapitány (A Régi magyar kapitányok és generálisok c. kötet-ben, Bp. é. n.).