Kezdőlap

Preussel Henrik (?? , 1265. márc.): budai rektor. Osztrák lovag. 1250-ben részt vett a Mo. elleni hadjáratban. 1262 előtt jött Mo.-ra, ahol IV. Béla szolgálatában állt Mária kir.-né bizalmasaként, 1264-ben a barsi ispán, majd 1265-ben a budai rektor (a kir. által kinevezett bíró és kapitány) tisztet viselte. István ifjabb kir, ellenségeként IV. Béla seregében az isaszegi csatában esett el. – Irod. Kubinyi András: Buda város pecséthasználatának kialakulása (Tanulmányok Budapest múltjából. XIV., Bp., 1961).