Kezdőlap

Privorszky Alajos (Körmöcbánya, 1873. júl. 3.? ): matematikus. A bp.-i tudományés műegy.-en tanult, 1902-ben doktorált, 1912-ben magántanári képesítést nyert a bp.-i tudományegy.-en a projektív geometriai tárgykörből. Előbb a temesvári főreálisk.-ban, majd 1912-től az állami Erzsébetnőiskola polgári isk. tanítónőképző intézetében Bp.-en tanított. Értekezései geometriai és függvénytani tárgyúak. – F. m. A másodrendű felületekre lefejthető reguluszfelületekről (Temesvár, 1902); Az abszolút geometria elemei (Bp., 1906); A két képsíkon való ábrázolás elmélete (Matem. és Fiz. Lapok, 1909); Térbeli alakzatok projektív geometriai ábrázolásáról (Matem. és Fiz. Lapok, 1910); A függvénytan elméletéhez (Matem. és Fiz. Lapok, 1914).