Kezdőlap

Prónai Antal (Lissó, 1871. dec. 29.Bp., 1914. máj. 29.): irodalomtörténész. 1889-től a piarista rend tagja. 1891-től Nyitrán teológiát hallgatott. 1893-tól a bp.-i egy.-en tanult, ahol 1895-ben bölcsészdoktori, 1896-ban tanári diplomát szerzett. 1895- től haláláig a bp.-i piarista gimn. tanára. Ifjúsági munkákat, középisk. tankönyveket és irodalomtörténeti tanulmányokat írt s megindította a külföldön is elterjedt Juventus c. latin nyelvű folyóiratot. – F. m. Simai Váratlan vendége és Mesterséges ravaszsága (Czeczkó Antal néven, Bp., 1895); Dugonics András életrajza (Szeged, 1903); Futó csillagok. Ifjan elhunyt költőink jellemképei (Bp., 1903); A piaristák színjátéka Pesten a 18. században (Bp., 1907). – Irod. Ongrádi József: P. A. (Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Szerk. Balanyi György, Bp., 1942.)