Kezdőlap

Prónay Dezső, báró (Pest, 1848. okt. 22.Acsa, 1940. ápr. 7.): politikus. A pesti, berlini és lipcsei egy.-en végezte tanulmányait. Jogtudományi doktorátust szerzett. 1871-ben ogy.-i képviselő, a Ghyczy Kálmán vezetése alatt álló középpárthoz csatlakozott. 1882-től 1884-ig cs 1887-től 1892-ig pártonkívüli közjogi ellenzéki programmal ogy.-i képviselő. Tagja volt a főrendiháznak. 1883 – 1917-ben az ev. egyház egyetemes felügyelője. 1927-ben felsőházi tag lett, de röviddel később lemondott és visszavonult a magánéletbe. Pest vm, közgyűlésein azonban élete végéig részt vett. – M. Magyar evangélikus egyháztörténeti emlékek (sajtó alá rendezte Stromp László, Bp., 1905).