Kezdőlap

Prónay Sándor, báró (Acsa, 1760. ápr. 7.Pest, 1839. febr. 5.): az ev. egyház egyetemes felügyelője (1819 – 39), az MTA ig. tagja (1830). Hazai bölcseleti s jogi tanulmányait Pozsonyban és Pesten, azonkívül külföldi, elsősorban német egy.-eken gazdagította. Kutatta a magyarok eredetét. Aranysarkantyús vitéz, kir. kamarás, a főrendiház tagja. 2000 forinttal gyarapította az MTA vagyonát. – F. m. Az országgyűlés elrendezéséről (Pest, 1830). – Irod. P. S. (Figyelmező, 1839); Székács József: P. S. (Akad. Évk. 1842.)