Kezdőlap

Pröhle Henrik (Rábakövesd, 1870. jan. 31.Pozsony, 1950. ápr. 29.): ev. lelkész. Teológiai tanulmányait a hallei egy.-en végezte. Lelkész Kőszegen 1897-től Pozsonyban 1906-tól 1948-ig. 1912-től az Evangélikus Egyházi Élet szerk.-je, 1910-től 1920-ig tanár a pozsonyi ev. teológiai ak.-n, 1934-től a soproni ev. hittudományi kar tb. doktora. Irodalmi munkássága a gyakorlati teológia és a hitépítő irodalom területén mozog. – F. m. A konfirmációi oktatás feladata (Békéscsaba, 1889); Erzsébet magyar királyleány és a keresztyén nő hivatása (Bp., 1907); Keresztyén vallástan Luther Kis kátéja nyomán (Pozsony, 1910; németül is); A jövő egyháza és az egyház jövője (Sopron, 1913); Útravaló (Pozsony, 1915). – Irod. Nekrológ (Lelkipásztor, 1950. 6. sz.).