Kezdőlap

Pruzsinszky Pál (Ungvár, 1862. jan. 12.Bp., 1926. aug 29.): ref. teológiai tanár, egyháztörténész. 1882-ben belépett a piarista rendbe. 1881-86-ban elvégezte a bp-i tudományegy.-et, 1886-90-ben Tatán és Bp.-en tanított. 1890-ben kilépett a rendből és ref. hitre tért át. 1890-ben a bp.-i tudományegy.-en történelem-latin szakos középisk. tanári, 1895-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1891-93-ban gimn.-i tanár Karcagon. 1893-97-ben főgimn. tanár és ig. Kisújszálláson, 1897-1906-ban a bp.-i ref. főgimn. tanára. 1902-ben a bp.-i ref. teológiai ak.-n lelkészi vizsgát tett. 1906-tól a bölcsészet tanára volt a bp.-i ref. teológiai ak.-n. Nagyszámú egyháztörténeti és teológiai műve jelent meg. – F. m. Kálvin János (I-II., Pápa, 1909 12); Bod Péter és kiválóbb egyházi munkái (Bp., 1913); Hitünk hősei a 16. században (Bp., 1914); A magyar protestáns egyházak történetének rövid áttekintése (Bp., 1918); A magyarországi protestáns egyház története (Bp., 1921).