Kezdőlap

Puechler Kristóf, Püchler (Siklós v. Siklósd, 1510 körül? ): geodéta és csillagász. Életéről keveset tudunk. Neve a bécsi egy. 1517. évi anyakönyvében szerepel. Ein kurtze und grundliche anlaytung zu dem rechten verstanden Geometriae c. gyakorlati földmértani könyve 1563-ban jelent meg Dillingenben s még a 18. sz.-ban is használatos volt. Munkájában az alapfogalmakat, mértékegységeket, majd a csillagászati méréseket, a földrajzi szélesség és hosszúság meghatározását, a korabeli műszereket tárgyalja. Egyetlen eredeti példánya az OSZK-ban található. – Irod. Jelitai József: Gyakorlati geometria magyar szerzőtől (Geodéziai Közl. 1937); Jelitai József: Csillagászati eszközök és adatok magyar szerző könyvében 1563-ban (Csillagászati L. 1938).