Kezdőlap

Pulay János (18. sz.): Pálffy János tábornagy titkára. Ura megbízásából és sugalmazásával megírta az 1711-i szatmári béke történetét latinul, majd ugyanezt m.-ra fordította. (Kiadta Szalay László, Pest, 1865, Károlyi Sándor Önéletírása toldalékaként.)