Kezdőlap

Pulszky Károly (London, 1853. nov. 9.Brisbane, Ausztrália, 1899. jún. 6.): művészettörténész, író, az MTA l. tagja (1883). ~ Ferenc fia. Lipcsében bölcsészeti doktorátust szerzett. 1881-ig Bp.-en az Iparművészeti Múz. őre, majd az Orsz. Képtár ig.-ja. Kiváló szakértelme révén jelentős művek megvásárlásával (Piombo: Férfiarckép stb.) módszeresen gyarapította a rá bízott gyűjteményt, amelyet tudós közleményeivel egész Európában ismertté tett. 1881 – 84 között szerk. az Archaeológiai Értesítőt. Közreműködött az esztergomi Bakócz-kápolna felmérési eredményeinek közzétételében Fellner Sándor mellett. Politikai üldöztetése miatt Ausztráliába való kivándorlásra szánta el magát. Mielőtt azonban megérkezett volna Brisbane kikötőjébe, a hajón öngyilkos lett. Márkus Emília első férje volt. – F. m. Kalauz a magyar iparművészeti múzeum gyűjteményeihez (Bp., 1874); Az országos képtár kiválóbb művei (Bp., 1878); A magyar háziipar díszítményei (Bp., 1878); Az ötvösség remekei (I – II., Radisics Jenővel és Szendrei Jánossal, Bp., 1885). – Irod. Bacher Béla: A Szépművészeti Múzeum története (A Szépműv. Múz., 1906 – 1956. Bp., 1956); Pálvölgyi Endre: A Csontosi János elleni fegyelmi vizsgálat (Egyet. Kvtár Évk. 1964). – Szi. Berend Miklósné: A Piombo-kép (r., Bp., 1938).