Kezdőlap

Purkircher György (Pozsony, 1530 körülPozsony, 1578): orvos, botanikus. Orvosi tanulmányait 1556-tól – Melius Juhász Péterrel együtt – a wittenbergi egy.-en, majd 1561 – 63-ban Paduában folytatta. Itt avatták doktorrá. Ezután Párizsban botanikai tanulmányokat folytatott. Hazajövetele után, 1566-ban Pozsonyban volt gyakorló orvos. Háza körül orvosbotanikai kertet létesített. A belga Clusius mint jó barátjáról emlékezett meg róla, és az általa meghonosított kultúrnövények egyikét, az amerikai babot (Phaseolus vulgaris L.) róla nevezte el Phaseolus Purkircherianusnak. Alkalmi verseket és beszédeket is írt. – Irod. Fraknói Vilmos: P. Gy. (Századok, 1873); Bálint Nagy István: P. Gy….élete (Orv. Hetil., 1930. 22. sz.); Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936); Kneifel Mária: P. Gy. (Bp., 1942.)