Kezdőlap

Puskás Aurél (BukovinaJózseffalva, 1924. jan. 4.–Bp., 1984. okt. 2.): vegyészmérnök, a kémiai tudományok kandidátusa (1963). A bp.-i műegy.-en 1946-ban szerzett vegyészmérnöki oklevelet, majd a Talajjavítási Vállalatnál helyezkedett el, ahol mint napszámbéres mérnök talajkémiával foglalkozott. 1949-ben a Keszthelyi Agrártudományi Egy.-en volt tanársegéd. 1950-ben került át a műegy. mezőgazdasági kémiai technológiai tanszékére. Kutatásokat az ipari mikrobiológia terén végzett, foglalkozott enzimológiával, mikroorganizmusok gyors diagnoszkálásával, a mezőgazdasági hulladék hasznosításával. Az enzimológia tárgykörében kidolgozott találmánya (eljárás krémkonzisztenciájú enzimes mosószer előállítására) 1971-ben szabadalmat kapott. 1970-1973 között a havannai egy. Gyógyszerészeti Kémiai Int.-ében tanszék létesítésével bízták meg mint biokémikus szakértőt. Hazatérése után nevezték ki c. docensnek (1974), s a tanszék tudományos tanácsadójaként működött tovább. 1982-től 1984-ig Algériában a Batna-i Orvostudományi Egy. létesítésénél ismét mint biokémikus szakértőt foglalkoztatták. Innen már betegen tért haza 1984. jún.-ban. – F. m. Biokémia és enzimológia (Bp., 1969).