Kezdőlap

Putnoky Imre (Pozsony, 1883. okt. 27.Bp., 1977. okt. 31.): nyelvész, szerkesztő. A bp.-i tudományegy.-en magyar–latin szakot végzett. Pancsován, majd 1944-ig, nyugdíjazásáig a bp.-i Tavaszmező utcai gimn.-ban tanított. 1911-ben az MTA Szótári Bizottságának adatgyűjtő, rendszerező, kijelölő tagja. 1937–45-ben a Magyarosan c. nyelvművelő folyóirat szerk.-je volt. A Magyar Nyelvben több mint félszáz szó-, szólás- helynévmagyarázata és nyelvhelyességi cikke jelent meg. A magyar nyelv értelmező szótára és a Magyar értelmező kéziszótár munkatársa volt. – Irod. P. Balázs János: P. I. (M. Nyelv, 1978. 3. sz.).